Beteendevetare med fokus för barns bästa

Valet att matcha kunskap med livserfarenhet för att arbeta inom elevhälsan i skolan med helhetsperspektivet blev enkel och gör skillnad för barnet, familjen och skolan.

”allas barn är våra barn”.

”Du är en eldsjäl som brinner för barn” är jag stolt över att ha fått höra.

Kommunikation är att lyssna aktivt och kravlöst.

Beteendevetare

Klicka nedan för att se mina utbildningar och kompetenser.

Utbildning / Kompetens

Borås Stad

Intern utbildning
Utväg – Våld i nära relationer
M I – Motiverande samtal
KBT – Introduktionskurs
Lösningsfokuserad kommunikation
Handledning

Statens Specialpedagogiska myndighet

NPF(Neuropsykiatriska funktionshinder)
Egen och föräldraperspektiv
Medicinska aspekter/utredning
Förhållningssätt/bemötande
Att skapa en tillgänglig organisation

Högskolan Gävle

Samtala med barn– Metoder avancerad nivå    7,5 p

Högskolan Borås

Psykologi – grundkurs                                           30 p
Utvecklings – personlighetsutveckling
Socialpsykologi
Kognition

Konflikthantering II                                              7,5 p


Högskolan Kristianstad

Familj- och föräldra-psykologi                            7,5 p  

Stockholms Universitet                      

Det professionella samtalet I                                7,5 p
Kommunikation, ledarskap
och hälsa                                                                15,0 p
Kommunikation – konflikthantering                15,0 p
Yrkesetik-för pedagoger                                     15,0 p

Statens Folkhälsoinstitut
Karolinska Institutet

Motiverande samtal
Samtal om riskbruk
AUDIT screening – alkoholvanor

Y H-Utbildning

Behandlingspedagog, 2-årig Y-H utbildning inriktning – ungdomar och vuxna i svåra psykosociala levnadsförhållande och/eller själva befinner sig i missbruk.

Linus
specialprogram för barn i dysfunktionella miljöer

10 veckor arbetsförlagda studieuppdrag i Berlin bland gatubarn och unga vuxna.

”Vad är då ungdomen? En rädsla som aldrig tycks ta slut eller en lycka som vill hitta ut?”

En elevs uttryck i ångest från högstadiet