Skip to main content

Motivera och inspirera

”Livet och tiden från första till sista andetaget är det vi äger med allt som ryms där emellan. Min passion är att se människan växa utifrån sin fulla potential som individ eller i grupp för jag vet att med pragmatisk vägledning är allt möjligt”

Kommunikation är att lyssna aktivt och kravlöst.

Beteendevetare

Klicka nedan för att se mina utbildningar och kompetenser.

Utbildning / Kompetens

Borås Stad

Intern utbildning
Utväg – Våld i nära relationer
M I – Motiverande samtal
KBT – Introduktionskurs
Lösningsfokuserad kommunikation
Handledning

Statens Specialpedagogiska myndighet

NPF(Neuropsykiatriska funktionshinder)
Egen och föräldraperspektiv
Medicinska aspekter/utredning
Förhållningssätt/bemötande
Att skapa en tillgänglig organisation

Högskolan Gävle

Samtala med barn– Metoder avancerad nivå    7,5 p

Högskolan Borås

Psykologi – grundkurs                                         30,0 p
Utvecklings – personlighetsutveckling               7,5 p  Gruppsykologi                                                        

Socialpsykologi                                                       7,5 p 
Kognition                                                                 7,5 p

Konflikthantering II                                             7,5 p

Högskolan Kristianstad

Familj- och föräldra-psykologi                          7,5 p  

Stockholms Universitet                      

Det professionella samtalet I                            7,5 p
Kommunikation, ledarskap
och hälsa                                                             15,0 p
Kommunikation – konflikthantering            15,0 p
Yrkesetik-för pedagoger                                  15,0 p

Statens Folkhälsoinstitut
Karolinska Institutet utbildning

Diplomerad

Motiverande samtal
Samtal om riskbruk
AUDIT screening – alkoholvanor

Y H-Utbildning/Behandlingspedagog 

2-årig Y-H utbildning med inriktning – missbruk droger och psykosocial problem – familjer ungdomar och unga vuxna i dysfunktionella levnadsförhållande i missbruk, sociologi, psykologi, samtalsmetodik, missbruk och kriminalitet

Linus
specialprogram för barn i dysfunktionella miljöer

Praktik i Berlin
10 veckor arbetsförlagda studier i Berlin utifrån familjer, gatubarn och unga vuxna.

”Vad är då ungdomen? En rädsla som aldrig tycks ta slut eller en lycka som vill hitta ut?”

En elevs uttryck i ångest från högstadiet