Beteendevetare med fokus på barns bästa

Engagemanget och min passion för barn och ungdomars välmående gick som en röd tråd genom min utbildning till beteendevetare och tillsammans med min livserfarenhet blev mitt val att välja skola enkelt.

Under mina 13 år började jag direkt arbeta med processinriktade insatser både på organisation, individ och gruppnivå och tidigt bekräftades vilka avvägningar och arbetssätt som gör skillnad.

Resultatinriktat arbete medvetengör tidigt när eller om en påbörjad process fortgår eller avstannar och min livserfarenhet i mötet med pedagoger och elever visar hur viktigt det är att psykosociala lösningar görs i samverkan med riktade insatser utifrån ett helhetsperspektiv 

”Du är en eldsjäl som brinner för barn” är jag stolt över att ha fått höra.

Allas barn är våra barn!

Människans plattform är trygghet och påverkar oss hur en vision kan skapas och värd att pröva för att lyckas. 

Beteendevetare

Klicka nedan för att se mina utbildningar och kompetenser.

Utbildning / Kompetens

Borås Stad

Intern utbildning
Utväg – Våld i nära relationer
M I – Motiverande samtal
KBT – Introduktionskurs
Lösningsfokuserad kommunikation
Handledning

Statens Specialpedagogiska myndighet

NPF(Neuropsykiatriska funktionshinder)
Egen och föräldraperspektiv
Medicinska aspekter/utredning
Förhållningssätt/bemötande
Att skapa en tillgänglig organisation

Högskolan Gävle

Samtala med barn– Metoder avancerad nivå    7,5 p

Högskolan Borås

Psykologi – grundkurs                                           30 p
Utvecklings – personlighetsutveckling
Socialpsykologi
Kognition

Konflikthantering II                                              7,5 p


Högskolan Kristianstad

Familj- och föräldra-psykologi                           7,5 p  

Stockholms Universitet                      

Det professionella samtalet I                             7,5 p
Kommunikation,
Ledarskap och hälsa                                         15,0 p
Kommunikation – konflikthantering               15,0 p
Yrkesetik-för pedagoger                                   15,0 p

Statens Folkhälsoinstitut
Karolinska Institutet

Motiverande samtal
Samtal om riskbruk
AUDIT screening – alkoholvanor

Y H-Utbildning

Behandlingspedagog, 2-årig Y-H utbildning inriktning – ungdomar och vuxna i psykosociala levnadsförhållande och/eller som befinner sig i missbruk.

Linus
specialprogram för barn i dysfunktionella miljöer

10 veckor arbetsförlagd studier med uppdrag i Berlin bland gatubarn och unga vuxna.

”Vad är då ungdomen? En rädsla som aldrig tycks ta slut eller en lycka som vill hitta ut?”

En elevs uttryck i ångest från högstadiet