TJÄNSTER OCH FÖRELÄSNINGAR

Personal på skolor som i ord och handling äger insikt till hur social och mental kunskap fungerar ihop minskar stress och skapar trygghet. Tillsammans med strategiska processer uppstår en kompensering från hur missnöjda elever övergår till att vilja kooperera, går från antipluggkultur till att vara intresserad och väljer bort kränkning/mobbning till att respektera.

  • Hur vi kommunicerar äkta story

  • Hur vi kan förenkla dokumentation 

  • Hur vi skapar trygghet med processer

  • Hur vi hanterar stress – kris och konflikter

LIVET ÄR SOM ETT PUSSEL

Barn berättar gärna när de är redo och ställer frågor när de behöver stilla sin nyfikenhet. Se det som en ära att få ta emot ett barn eller en ungdoms förtroende.
Misstro eller värdera aldrig ett barns berättelse utan spegla orden ” jag hör att du har det jobbigt” eller reflektera ”hur vill du att det ska vara”.
LIVET och den miljö barnet dagligen befinner sig i kan vara tuffare än vad vi kan föreställa oss. 
När barn och ungdomar processar sin mognads och kunskapsinlärning är både tid och tålamod viktiga att tänka på.

Föreläsningar

Skolor – personal – elever och familjer
Hur förändring gör skillnad

Tjänster

Kommunikation är en avgörande faktor vid 
Stress  –  Kris  –  Konflikter 

Mer om Teresa

Förändringsprocesser uppkommer i 
Samverkan mellan människor 

Filmklipp

Tips om hur du kan hjälpa dig själv att tänka annorlunda.

Lista dig här för aktuell information!

Fyll i både namn och mail och bli uppdaterad om  skola, familjetips och kampanjer.

Du har så mycket att ge andra
och jag hoppas verkligen att många får ta
del av dina tjänster och din enorma kunskap.
Lycka till!

-Susanne Ekstrand