WinWin Konsult
Utbildningar – Föreläsningar

Jag riktar mig till skolor som är redo att implementera hållbara strategiska processer för att ge sina elever studiero och pedagoger förutsättningar till en trygg attraktiv arbetsmiljö på individ, grupp och organisationsnivå.

I kuratorsuppdraget under 13 år i elevhälsan blev det tydligt att helhetsperspektivets viktigaste grundstenar saknas i skolan.

  • Tips och rådgivning

  • Motiverande samtal

  • Kris och konflikthantering

  • Verktyg för att skapa stabilitet och trygghet

Livet som ett pussel

Barn berättar när de är redo och ställer frågor för att få sin nyfikenhet besvarad. När eller om du som vuxen får möjlighet att ta emot ett barn eller en ungdoms förtroende kan du upplevas vara en trygg vuxen som lyssnar på riktigt.  Var då rädd om förtroendet du fått.

Utgå alltid med ett öppet sinne för var barnet eller ungdomens mognad när du lyssnar. Misstro aldrig vad barnet berättar. Försök spegla ” jag hör att du har det jobbigt” eller reflektera ”hur vill du att det ska vara”. Möt barnet varsamt – LIVET och den miljö barnet lever i kan vara tuffare än vad vi kan ana.

När människan saknar en eller flera pusselbitar kan formen i byggandet avstanna med självuppfattningen om att ”jag är kass”. En svag självkänsla skapar i sin tur osäkerhet att våga tro på sig själv. 

Föreläsningar

Skolor – personal – elever och familjer

Hur förändring gör skillnad

Tjänster

Kommunikation är en avgörande faktor vid 
 
Stress  –  Kris  –  Konflikter 

Mer om Teresa

Förändringsprocesser är

Samverkan mellan människor och förstå värdet av det meningsfulla

Här hämtar du tips och motivation från mina Youtubeklipp

Videoklipp med tips om hur du kan hjälpa dig själva att lyckas i skolan.
Välkommen att följa mig på Youtube

Lista dig här för aktuell information!

Fyll i både namn och mail och bli uppdaterad om  skola, familjetips och kampanjer.

Du har så mycket att ge andra
och jag hoppas verkligen att många får ta
del av dina tjänster och din enorma kunskap.
Lycka till!
Susanne Ekstrand