Skip to main content

Utbildar- Föreläser- Coachar företag och organisationer

WinWin Konsult erbjuder kunskap och professionell kommunikation till mindre- medelstora företag och organisationer. Och mitt arbete utgår  ifrån väl beprövade förändringsprocesser med pragmatiska lösningar mellan personal och ledarskap

Vi vet att tidiga insatser har goda hälsoeffekter och ger balans för medarbetare med tecken på lugn och trygg miljö för stabilitet till ökad närvaro med möjlighet att utveckla värden för att tillsammans blomma ut i sin fulla potential.

Min passion är att se människan både växa och utvecklas  med processinriktad kommunikation och som leder till minskad ”stress – kris- konflikt och missbruks hantering” genom att vända blicken, utforska och använda de styrkor som individen- gruppen och ledarskapet ruvar på.


  • Stress, kris och konflikter

  • Droger- Alkohol- Beroende och Missbruk

  • Ledarskap

Stress – kris – konflikter Missbruksprevention
 

Kriser inträffar det vet vi men när de inträffar är omöjliga att veta. Professionell och medveten hantering är att arbeta främjande och förebyggande.

Med min kompetens att belysa ”risk – missbruk och beroende hantering”  och vilka skador med konsekvenser som kan drabba människan likväl som verksamheten.

Jag erbjuder genuin sakkunskap för verksamheter i behov av stöd och ökad kunskap. När vår världsbild förändras i en snabbväxande takt där tillgänglighet av droger ökar möjligheten hos företag rustade med kunskap att tidigt agera professionellt. 

 

Föreläsningar

Företag – Skolor

förändringar i
organisationen/arbetslag
gör skillnad

Tjänster

Pragmatiska lösningar med

Strategiska mål för

Stress  –  Kris  –  Konflikter 

Mer om Teresa

Förändringsprocesser

skapas i 

Samverkan mellan människor 

Filmklipp

Tips hur du kan hjälpa dig själv att tänka annorlunda.

Nyhetsbrev

 Anmälan gör du på vidstående formulär.

Du har så mycket att ge andra och jag hoppas verkligen att många får ta del av dina tjänster och din enorma kunskap. Lycka till!

Susanne Ekstrand