Föreläsare – Coach – Skol bemanning

Kommunikation anser jag är den viktigaste och avgörande punkten för barnens delaktighet i skolan tillsammans med vuxna i klassen och gynnas av transformation utifrån arbetsprocesser .

Kommunikation när familjen eller andra vuxna är det viktigt att vägleder barn utan att belägga med skuld eller använda negationer för att skapa lättförståelig kommunikationsform.

Kommunikation är den allra väsentligaste lösningen mellan budbärare och mottagare när stress kris/konfliktsituationer uppstår.

  • Hur hanterar du beslut?

  • Hur hanterar du din självkänsla?

  • Hur hanterar du familj/barn relationer?

  • Hur hanterar du stress, kris och konflikter?

Energidränerande livspussel

LIVET och miljön som ett barn/ungdom befinner sig i dagligen vet vi inget om. Och dagarna i skolan kan vara tuffare och mer krävande än vi någonsin kan föreställa oss. Grundläggande är att vuxna utan värderingar lyssnar in och visar tålamod när barn och unga berättar.

Föreläsningar

Skolor – personal – elever och familjer
Hur förändring gör skillnad

Tjänster

Kommunikation är en avgörande faktor vid Stress  –  Kris  –  Konflikter 

Mer om Teresa

Förändringsprocesser uppkommer i 
Samverkan mellan människor 

Filmklipp

Tips hur du kan hjälpa dig själv att tänka annorlunda.

Boka dig för aktuell information 

Om skola, familjer och barn. Anmälan gör du på vidstående formulär.

Du har så mycket att ge andra och jag hoppas verkligen att många får ta del av dina tjänster och din enorma kunskap. Lycka till!

Susanne Ekstrand