Föreläsare – Coach – Interimsuppdrag skola


Kommunikation är avgörande för barns utveckling i delaktighet tillsammans med vuxna.

Coaching utvecklar det som syns utåt och går hand i hand med utvecklingen av vårt inre.

När vi väljer att förändra oss själva vänder vi våra hinder till att kunna se möjligheter

  • Hur hanterar du stress, kris och konflikter?

  • Hur hanterar du familj/barn relationer?

  • Hur hanterar du din självkänsla?

  • Hur hanterar du dina beslut?

Energikrävande livspussel
 

LIVET och miljön som ett barn/ungdom befinner sig i dagligen vet vi inget om. Och dagarna i skolan kan vara tuffare och mer krävande än vi någonsin kan föreställa oss. Grundläggande är att vuxna utan värderingar lyssnar in och visar tålamod när barn och unga försöker berätta.

Föreläsningar

Skolor – personal – elever och familjer
Hur förändring gör skillnad

Tjänster

Kommunikation är en avgörande faktor vid Stress  –  Kris  –  Konflikter 

Mer om Teresa

Förändringsprocesser uppkommer i 
Samverkan mellan människor 

Filmklipp

Tips hur du kan hjälpa dig själv att tänka annorlunda.

Boka dig för aktuell information 

Om skola, familjer och barn. Anmälan gör du på vidstående formulär.

Du har så mycket att ge andra och jag hoppas verkligen att många får ta del av dina tjänster och din enorma kunskap. Lycka till!

Susanne Ekstrand