Skip to main content

I mina magiska föreläsningar och utbildningar lämnar jag uttryck med intryck.

Det finns en stor medvetenhet om att företag och organisationer påverkas av egna och omvärldens förändringar. Strategisk kommunikation är en av flera nycklar till hur vi med insikt kan förstå de avtryck ett fotspår lämnar.

I mitt entreprenörskap arbetar jag med olika strategiska nyckel lösningar som gynnar individen, gruppen och organisationen. 

Nycklar för att låsa upp och förstå hur kulturella missförstånd likaså ökar efterfrågan med kunskap om illegala och legala substanser på arbetsplatser.

Att agera tidigt innebär ur ett helhetsperspektiv att det har flera vinst effekter. Ett personliga vinstvärdet för den anställde och företagsvinsten speglar en välmående och attraktiv arbetsplats.

  • Stress, kris och konflikter

  • Droger- Alkohol- Beroende och Missbruk

  • Ledarskap

Stress – kris – konflikter Missbruksprevention
 

Kriser är som oförutsägbara gäster som knackar på när vi minst anar. Proaktiva och medvetna företagare har  nyckeln till hur vi kan arbeta förutseende med främjande, förebyggande och åtgärdande insatser.

Min spetskompetens är att belysa varför hanteringen av risker och konsekvenser kopplat till missbruk är extra viktig. 

Med full insikt om konsekvenserna som kan drabba individen, skolan och/eller företag. finns det förutsättningar som leder till den egna medvetenheten.

Jag erbjuder min genuina specialistkunskap för att stödja ett systematiskt arbetsupplägg med ökad kunskap. Relationer är viktigare och mer nödvändiga än någonsin. 

Föreläsningar

Företag – Skolor

förändringar i
organisationen/arbetslag
gör skillnad

Tjänster

Pragmatiska lösningar med

Strategiska mål för

Stress  –  Kris  –  Konflikter 

Mer om Teresa

Förändringsprocesser

skapas i 

Samverkan mellan människor 

Filmklipp

Tips hur du kan hjälpa dig själv att tänka annorlunda.

Nyhetsbrev

 Anmälan gör du på vidstående formulär.

Du har så mycket att ge andra och jag hoppas verkligen att många får ta del av dina tjänster och din enorma kunskap. Lycka till!

Susanne Ekstrand