Resultatinriktade föreläsningar med fokus på barns bästa

 • Resultatinriktat

 • Inspiration och motivation

 • Grunden till barns trygghet

Mitt engagemang för barn, pedagoger, familjer och skola gör deltagarna under mina föreläsningar och tjänster medvetna om människans behov. 

Dagligen återkommande problem som förblir  olösta kommer uppfattas tjatiga med risk för eskalerande problem.

Mobbning är och har alltid varit ett skolproblem som lever vidare och där barn och ungdomar upplever att vuxna blundar.

Barn och ungdomar fångar upp vuxnas attityder och känner av negativt bemötande.

Föreläsning/utbildning

Vi arbetar utifrån gällande restriktioner vid besök hos er på plats. 


Mobbning / stress/ kris och konflikthantering

Resultatinriktat mobbningsarbete. 

Mobbning har alltid varit en aktuell fråga med omfattande problem att en människa drabbas. Att mobbning medför oros- grubbel för samtliga inblandade. Mobbning varken kan eller får försvaras med annat än vad det är, ett våldsangrepp mot en annan människas liv.

Läs mer

Rådande tystnads kultur och elevernas rädsla för att våga berätta skapar hinder. Den egna klasser vet oftast vad som pågår. Och ofta är även andra klasser och elever medvetna om vad som pågår.
I mina möten med barn, berättar ofta eleverna hur de upplever att ”vuxna ser men väljer att blunda”.

Barn vill berätta men av rädda för att själva bli utsatta låter de bli för erfarenheten säger att de vuxna vänder bort blicken. Inget barn vill riskera att själv bli hotad. Barn visar tillit när vuxna försöker att förstå barns oro.

”En sten i skon” orsakar stor smärta och det vet vuxna. Även de minsta barnen känner igen denna enkla symbolik.

Arbetsmaterial medföljer föreläsningen.


Likvärdigt förhållningssätt

Likvärdigt förhållningssätt är en föreläsning med fokus på att hantera och värdera olikheter. En innehållsrik föreläsning med pedagogisk och socialt inriktad karaktär.

Läs mer

Syftet med systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra fungerande processer. Fungerande kvalitetsarbete, främjar eleven och klassens lärande när vi uppmärksammar:

 • trovärdighet och kausalitet
 • barns intuition
 • barns/ungdomars mognad
 • barns/ungdomars styrkor
 • negativa klassituationer
 • utsatta elever

Efter föreläsningen får du med dig tips hur du kan tänka, agera och arbeta på ett kategoriskt sätt.

En uppföljning med skolans personal genomförs utifrån ett arbetsmaterial som medföljer föreläsningen.


Grupphandledning för skola och personal

Grupphandledning innebär utbyte av sakkunskap mellan pedagoger. Insatsen främjar hälsan samt stärker individen/gruppen, men framförallt den personliga självkänslan. Handledning är en process, samtliga känner igen sig i kontexten. Aktuella frågeställningar lyfts utifrån de frågor deltagarna anser är angelägna. Handledaren kan ställa frågor som öppnar för självreflektion i deltagarnas frågor.

Läs mer

Handledningens synergieffekter i det dagliga arbetet minskar ohälsa och stress när:

 • ökande arbetsuppgifter
 • rast-konflikter reducerar lektionstid
 • elev som flyr från klassrummet
 • utåtagerande beteende
 • störande beteende i klassen
 • rymnings beteende

Stressande situationer i klassrummet påverkar negativt med risk för att pedagogen kan tvivla på sin egen förmåga och sin kunskap att hantera situationen.


Leva som barn i hem med missbruk

Barn i  dysfunktionella miljöer betalar ett högt pris för sin överlevnad. Grundläggande för barns behov är främst kärlek, därefter kommer trygghet och omtanke. När de grundläggande behoven uteblir, växer barnet upp utan ledarskap och guidning. Utan kärlek och omsorg riskerar barnet hamna i vilsenhet.

Barn ska aldrig behöva hantera svåra och invecklade frågor som ”hur tar jag mig till en doktor när/om jag blir sjuk?

Läs mer

Barn som lever i en hemmiljö med dysfunktionella vårdnadshavare, utvecklar tidigt sin förmåga att tyda och läsa in sin omgivning. Och inkänning är ett försvar för att förstå när någon är snäll, hotfull, taskig eller riskerar bli utsatt eller mobbad. 

Är det egentligen konstigt att barn visar oro och ängslan i vardagen och i skolan?

Skolan och samhället insatser behövs för att skydda utsatta barn som lever i ett medberoende i ett hem där missbruksproblem finns. Den som aldrig har varit i eller upplevt denna situation kan aldrig i sin vildaste fantasi förstå eller föreställa sig hur det är.

I föreläsningen får ni bekanta er med ”Lisa”. Jag vill skapa en ökad förståelse till Lisa som person, hennes familj, drömmar och vad de blev av dem.

Jag tar upp vilka verktyg vi kan använda och hur vi kan arbeta för att de barn som lever i hem med missbruk upptäcks.


Barnkonventionen

Barnkonventionen antogs 1989 11 nov. 2005 hade totalt 192 regeringar anslutit sig. Det fanns två länder som saknades på listan, Somalia och USA. Barnkonventionen är historisk och 1 januari 2020 antog Sverige barnkonventionen som lag. Barnets rättigheter ska avvägas och beaktas i beslutsprocesser såsom ärenden och mål.

Läs mer

Ett av mina roligaste och viktigaste årliga projekt var att besöka och informera eleverna klassvis. Intresset för Barnkonventionen skapade både engagemang och nyfikenhet hos eleverna när de fick arbeta med olika uppgifter och diskussioner.  

Hur kan skola, organisationer och föreningar leva upp till lagen med barnkonventionen som lag. Vad är skillnaden innan januari 2020 och vilka är förändringar.

Föreläsningen ger information om hur och vilka lagens betydelse har och omfattas av i skolan.


Exempel på halv eller heldags upplägg

Välkommen att kontakta mig vid frågor eller funderingar.

 • Halvdag föreläsning 3 timmar 
  Heldag föreläsning 3 timmar fm + workshop 3 timmar em.

 • Exempel:
  Föreläsning om hur eller när vi arbetar och använder
  1. Professionell
  kommunikation
  2. Situations-baserad kommunikation
  3. Stress, kris och konflikthantering

  Innehåll:
  1. Planering, idéer, strategier på hur vi lyfter fram kommunikation.
  2. Workshop. Vad är olikheter när något ska vara likvärdigt och vem äger tolkningsrätten.  

 • Tillsammans skapar vi de lösningar som kan tillgodose just Era behov av kompetenshöjande kunskap inkluderat arbetsmaterial.

 • Skicka Era frågor och vårt löfte är att du/ni har respons dagen efter.

”Tusen Tack- det var en lärorika, intressant och inspirerande föreläsningen”

– Rektor Annicka L med kollegor