Lösningsfokuserade samtalstjänster  

 • Kommunikation – förhållningssätt

 • Stress – Kris och konflikthantering

 • Handledning/Coaching

Kommunikation avgör om eller när förtroende och gemenskap upplevs äkta. Och när barn och ungdomar uttrycker att vuxna blundar för mobbning förminskas människan genom att drabbas av dubbel mobbning med risk för ett livslångt lidande. 

Tjänster för individen, gruppen och familjen

 • Hur ser nuläget ut?

 • Vad är prioriterat?

 • Vad är möjligt att förändra?

 • Återkoppling och uppföljning


Familj i stress och eller konflikt

Det är aldrig frågan OM, utan NÄR en familj drabbas av  obalans. Och frustration och oro smyger sakta smyger sig fram och påverkas vår hälsa. Humörsvängningar tar överhand och rubbar barnets trygghet.

Känslan ”vad är det som händer” skapar rädsla med risk för att hantera situationen ologiskt och  agera utifrån ett destruktivt beteende. 

Läs mer

Familjer i stress och eller konflikt kan orsaka att:

 • barnen blir rädda/oroliga
 • skolresultat försämras
 • dialog övergår i argsinthet
 • jobbstress/utmattning tröttar
 • familjen blir ängslig
 • prat om skilsmässa
 • prat om pengar
 • prat om arbetslöshet

När barn/ungdomar påverkas av stress och konflikter i hemmet får det konsekvenser i skolan. Barnen tappar fokus, blir hängiga när energin sinar, irritation kan uppstå och kan agera störande på lektioner.

I tjänsten erbjudes genomgång av rådande familjesituationen. En handlingsplan för att skapa hållbara lösningar för att stärka och stimulera balans för familjen.


Familj i kris

En ungdom kan hamna eller försätta sig i en ogenomtänkt situation. Att hantera känsliga familjesituationer sätter många tankar i rullning. Extra viktigt är att barn/ungdomar i dessa situationer har trygga vuxna i sin närhet. Att varje ungdom vågar öppna upp och lita på att vuxna klarar hantera situationen.

Läs mer

För en ungdom klarnar ofta tankarna i efterhand och frågorna nedan kan exempelvis uppstå ”vad kommer att hända” när: 

 • mina föräldrar får veta
 • skolan får veta
 • polisen kommer hem
 • vår familjs vänner får veta
 • idrottsklubben får veta
 • vad som ska hända med mig

Samtalen börja med att vi pratar om ”vad en kris är”. Arbeta med insikt hur tankar styr våra känslor. Ökad insikt att hantera situationen och samtidigt få kontroll över oss själva.


Hantera skolmobbning hemma

Läs mer

När barn och ungdomar reagerar destruktivt, behöver vuxna agera omgående exempelvis när:

 • ilska uppstår utan anledning
 • frågor får provocerande svar
 • hen stänger in sig
 • hen äter sämre
 • hen undviker att göra läxor
 • hen blir ledsen utan orsak
 • hen undviker prata om kompisar

Vid mobbningssituationer erbjuds vårdnadshavare spetskompetens för att agera och stödja barnet/ungdomen. Vårdnadshavare får stöttning med samtal för att undvika risken att agera irrationellt. Stödja i vilka frågeställningar som kan ställas till skolan.

Framför allt behöver barn/ungdomar lugna och stabila vuxna för att våga släppa taget och känna att vuxna orkar hantera situationen åt dem.

När ett barn eller ungdom i hemmet uppvisar avvikande beteende, signalerar ängslan och oro ska vuxna agera omgående.
När ens eget barn utsätts för mobbning uppstår omtumlande och känslofulla upplevelser för hela familjen. Känslor tar över hjärnans logiska del med följd av att vi agerar utan att tänka konstruktivt.


”Du gör det så enkelt för mig att förstå vad som händer”

En förälder