Skip to main content

Coaching – Samtalstjänster

 • Samverkan – Relationer – Förhållningssätt

 • Ledarskap – Amneser –  Analyser

 • Strategier – Återkoppling – Uppföljning

Coacha eller vägleda i samtal för att minimerar faktorer som leder till stress  kris och konflikter öka mervärdet att utmanas i sina tankar med mål för konkreta lösningar.

Värdet i lösningar för hur vi går vidare behöver nödvändigtvis aldrig betyda att det blir en lösning precis så som vi själva tänkte. 

I kommunikation kan tolkningsföreträde, acceptansen eller egna värderingar påverka hur och om ifall en förändring är möjlig att genomföra.

Familjen – Individen –  grupper

 • Nuläge 

 • Prioritering

 • Målsättning

 • Handlingsplan


Familj i kris och eller konflikt

När familjer drabbas av en stress eller kris är inget som någon kan göra sig redo för eller vara förberedd på. Att söka stöd och tidigt få perspektiv på en händelse är viktigt för att dämpa oro.

Barn och ungdomar hanterar stress och kris annorlunda än vuxna. Och förlitar sig framförallt på att vårdnadshavare eller andra vuxna vet vad som  behöver göras när en allvarliga situationer uppstår.

Humörsvängningar hos barn i stressade familjen visar sig på olika sätt i skolan på fritiden eller när barn och ungdomen frågar sig själv  ”vad är det som händer”.

Läs mer

Familjer i stress eller konflikt kan inverka på barns:

 • skuldkänslor ”det är mitt fel”
 • svaga skolresultat
 • skäms för kompisar
 • magbesvär och ohälsa
 • koncentrationen brister
 • problem med sömn 
 • oro om skilsmässa
 • oro för pengar
 • oro om arbetslöshet

Familjesituationen avgör hur en arbetsplanen formas i flera steg med bl.a. Lösningsfokuserad kommunikation 


Familj i stress eller kris

Ett barn/ungdom kan hamna i eller försätta sig i en jobbig ogenomtänkt situation. När familjesituationen rubbas uppkommer oftast många känslor och ologiska tankar på en och samma gång.

Extra viktigt då är att barn/ungdomar i situationen känner att de har lugna och trygga vuxna i sin närhet. Ska en ungdom våga berätta behöver vuxna hantera de egna känslorna för att orka/våga lyssna.

Ett barn/ungdom kan hamna i eller försätta sig i en jobbig ogenomtänkt situation. När familjesituationen rubbas uppkommer oftast många känslor och ologiska tankar på en och samma gång.

Extra viktigt då är att barn/ungdomar i situationen känner att de har lugna och trygga vuxna i sin närhet. Ska en ungdom våga berätta behöver vuxna hantera de egna känslorna för att orka/våga lyssna.

Läs mer

Efterhand förstår en ungdom sina tankar när de mognar och förståelsen ökar medan frågorna kvarstår.

Med insikt om hur tankar styr känslor får vi kontroll att hantera olika situationer och oss själva
när frågan uppkommer

”vad kommer att hända” när: 

 • mina föräldrar får veta
 • mina lögner uppdagas
 • när skolan får veta
 • när släkten får veta
 • polisen kommer hem
 • vår familjs vänner får veta
 • idrottsklubben får veta
 • vad kommer hända med mig 


Hantera skolmobbning hemma

Läs mer

Vuxna ska omgående reflektera på när barn/ungdom förändrar sitt beteende som ex:

 • ilska/irritation utan orsak
 • provocerande svar
 • vistas på rummet all ledig tid
 • att äta sämre
 • slippa gå till skolan
 • undvika läxor
 • ledsen utan orsak
 • undvika prata kompisar

Vid mobbningssituationer erbjuds vårdnadshavare spetskompetens för att agera och stödja barnet/ungdomen.

Vårdnadshavare erbjuds stöttning att förstå vad som leder en kommunikation till ett konstruktivt samtal.

Hur vuxna kan skapa ett stöd i genomtänkta frågeställningar till skolan. 

Framför allt behöver barn/ungdomar lugna och stabila vuxna för att våga släppa taget och känna att vuxna orkar hantera situationen åt dem.

När ett barn eller ungdom i hemmet uppvisar avvikande beteende ska de vuxna omgående agerar.

När barn utsätts för mobbning uppstår omtumlande och känslofyllda upplevelser hos hela familjen. Känslorna tar över och styr hjärnan bort från logiska/förnuftiga resonemang.


”Du gör det så enkelt för mig att förstå vad som händer”

En förälder