Skip to main content

Integritetspolicy

WinWin Konsult

Organisationsnummer: 530708-2445
Ansvarig: Teresa Benkarcik
072 – 565 26 10  | teresa@winwinkonsult.se

Cookies

En cookie (eller en kaka) är en liten textfil som webbplatsen begär att få spara på besökarens dator, surfplatta eller mobiltelefon. Cookies används för att ge besökaren tillgång till olika funktioner på webbplatsen. Det går även att använda informationen i cookien för att följa hur en besökare använder webbplatsen.

Vanliga cookies kan delas in i två huvudtyper. Den ena typen har ett utgångsdatum och sparar en fil på din dator under en längre tid. Den används exempelvis vid funktioner som talar om vad som är nytt på den aktuella webbplatsen sedan du besökte den senast. När utgångsdatumet har passerat raderas cookien från din dator. Den skapas sedan på nytt nästa gång du besöker webbplatsen.

Den andra typen av cookie kallas för sessions cookie, den saknar utgångsdatum. När du är inne och surfar på en sida lagras den här cookien tillfälligt på din dator för att exempelvis hålla reda på vilket språk du har valt. Sessions cookies lagras inte under en längre tid, utan försvinner när du stänger ner webbläsaren.

På denna webbplats används cookies för att du ska få en bra användarupplevelse och för att vi ska lära oss mer om hur vi kan förbättra webbplatsen. Informationen används inte för att identifiera enskilda besökare utan för att se hur besökare i allmänhet använder webbplatsen.

GDPR

Du ska alltid känna dig trygg med att lämna över dina personuppgifter. Nedan finns beskrivning av hur vi säkerställer och behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

 1. Personuppgiftsansvarig
  Teresa Benkarcik WinWin Konsult, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på denna webbplats och i mina tjänster.
 2. När samlar vi in dina personuppgifter?
  När du blir kund, tar kontakt via mejl, skickar filer eller på något sätt använder dig av mina tjänster. Personuppgifterna kan komma från dig i form av kontakt på hemsidan eller vid godkännande av nyhetsbrev.
 3. Vilka uppgifter samlar vi in?
  De uppgifter som framförallt kan komma ifråga är information om
  • Namn
  • Mailuppgifter
  • Telefonnummer
  • Adressuppgifter
 4. Vad använder vi uppgifterna till?
  • Fullgöra avtalat åtaganden
  • Kontakta dig som kund
 5. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?
  Dina personuppgifter används av Teresa Benkarcik WinWin Konsult. Dina personuppgifter lämnas aldrig ut till andra bolag eller myndigheter. Inget av dina personuppgifter vidarebefordras eller säljs för maknadsföringsändamål.
 6. Länkar till externa webbplatser
  Teresa Benkarcik WinWin Konsult hemsida kan innehålla länkar till webbplatser som drivs eller ägs av någon annan än Teresa Benkarcik WinWin Konsult. Teresa Benkarcik WinWin Konsult ansvarar inte för den behandling av dina personuppgifter som sker på dessa webbplatser.
 7. Hur länge sparar vi dina uppgifter?
  Dina personuppgifter sparas så länge du är kund hos Teresa Benkarcik WinWin Konsult, samt efter senaste kundkontakten eller längre om detta krävs enligt lag. Teresa Benkarcik WinWin Konsult sparar dina personuppgifter i enlighet med gallringsbeslut. När relationen eller uppdraget upphört och/eller det anses orimligt till att kontakten återaktiveras, gallras uppgifterna genom avaktivering senast inom ett år.
  1. Rätt att begära information och rättelser
   Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer, detta för att vi ska kunna säkerställa att vi lämna ut uppgifterna till rätt person.

   Om dina uppgifter skulle vara felaktiga kan du begära att få dem rättade.

   I vissa fall har du rätt att få dina uppgifter raderade, dock inte om uppgifterna föreligger ett lagstadgat krav på lagring. Exempelvis bokföringslagen

   Du kan heller inte få dem raderade när det finns andra legitima skäl till att uppgifterna måste sparas, exempelvis vid obetalda skulder.

   Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss behandla dina personuppgifter. Enligt Teresa Benkarcik WinWin Konsults gallringsbeslut.
  2. Kontaktinformation
   Teresa Benkarcik WinWin Konsult
   Stenbocksgatan 42B
   523 35 Ulricehamn
   www.winwinkonsult.se
  3. Säkerhet
   Teresa Benkarcik WinWin Konsult har vidtagit de tekniska åtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst och avaktivering.

    Denna integritetspolicy gäller fr o m den 26 augusti 2021